Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata / Ambroży / Marcin

Wersja tekstowa

Sieć kanalizacyjna

 

 

Siec kanalizacyjna na terenie gminy Drzewica obejmuje wszystkie miejscowości z terenu gminy. Ma ona długość około 135 km, natomiast przyłącza kanalizacyjne ( jest ich 2395 szt. ) mają łączną długość około 55 km. Na potrzeby sieci pracują 62 przepompownie ścieków , w tym 12 przydomowych. W 2013 roku wykonano instalację monitorującą 26 newralgicznych przepompowni ścieków. Umożliwia ona obserwację na panelu operatorskim parametrów pracy przepompowni, takich jak: poziom ścieków, napięcie zasilające, pobór prądu przez poszczególne pompy czy sygnalizacja awarii pomp. Dzięki temu możliwe jest szybkie usuwanie awarii przepompowni,   a nawet zapobieganie ich powstawaniu.