Niedziela, 04 czerwca 2023
Imieniny: Karol / Franciszek

Wersja tekstowa

Oczyszczalnia

 

Oczyszczalnia ścieków w Drzewicy zlokalizowana przy ul. Słowackiego 26 pracuje od 2000 roku. Jej zatwierdzone decyzją Starosty Opoczyńskiego parametry pracy wynoszą:

Q śred.dobowe = 934 m3 / d

Q max. dobowe = 1.236 m3 / d

Q max. godz. = 114 m3 / h

            Jest to dwustopniowa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków miejskich pracująca w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem semiperiodycznych wielofunkcyjnych reaktorów biologicznych. Ścieki oczyszczone z zanieczyszczeń stałych w części mechanicznej trafiają do komór czynnych reaktorów. Tam podczas procesu natleniania powietrzem ze stacji dmuchaw umieszczonej na stropie komory ciśnieniowej reaktora, ścieki są oczyszczane przez osad czynny. Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie może być wyższe niż:

BZT5 = 25 mg/m3

ChZTCr = 125 mg/m3

Zawiesina = 35 mg/m3

            Tak oczyszczone ścieki trafiają do rzeki Drzewiczki. Od 2007 roku, kiedy zakończono ostatni etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Drzewica oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki z terenu całej gminy. Gmina Drzewica jest pierwszą w 100 % skanalizowaną gminą w województwie łódzkim. Obecnie do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest ok. 95 % gospodarstw domowych. Średnio na dobę oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza około 760 m3 ścieków.