Poniedziałek, 28 listopada 2022
Imieniny: Jakub / Stefan / Zdzisław

Wersja tekstowa

Ujęcie w Strzyżowie

 

 

Ujęcie wód podziemnych w Strzyżowie zlokalizowane jest w centralnej części gminy. Zasoby eksploatacyjne tego ujęcia, w wysokości Q = 100 m3/h, przy depresji  s = 20,5 m, zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Radomskiego z dnia 29.08.1988 roku, znak: OS.VI.8530/84.88. Ujęcie wody w Strzyżowie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Strzyżów, Werówka, Radzice Duże, Radzice Małe, Giełzów, Świerczyna, Trzebina, Brzuza, Idzikowice, Krzczonów, Jelnia, Brzustowiec. Pierwszy etap budowy ujęcia wody w Strzyżowie oddano do użytku w listopadzie 1997 roku. Drugi etap, w którego zakres wchodziła rozbudowa ciągu technologicznego oddano do eksploatacji w 2004 roku. Zakres robót obejmował montaż dwu aeratorów i dwóch zbiorników filtracyjnych oraz odwiert studni. Ujęcie pracuje z wydajnością  60 m3/h, taka wydajność jest maksymalna dla zamontowanego ciągu i jakości wody surowej wydobywanej ze studni. Prace wykonane w 2004 roku nie wyeliminowały wszystkich mankamentów, w dalszym ciągu przy dużych rozbiorach brakowało wody. Modernizacja z 2009 roku uzupełniła ten brak. Wybudowano i włączono do ciągu technologicznego zbiornik wolnostojący o pojemności 300 m3. Ponadto w zakresie opisywanej modernizacji był montaż urządzeń zdalnej transmisji i monitoringu zintegrowanym z eksploatowanym systemem przez PGKiM w Drzewicy Sp. z o. o.. System ów pozwala na podglądanie pracy urządzeń ujęcia, a w stanach awaryjnych wysyła informację na telefony komórkowe wskazane przez użytkownika. Lato 2010 roku przetestowało możliwości ujęcia w Strzyżowie i stwierdzono brak przerw w dostawie wody.