Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata / Ambroży / Marcin

Wersja tekstowa

Ujęcie w Drzewicy

 

 

Ujęcie wody w Drzewicy pracuje od września 1996 roku. Zasoby ujęcia zostały zatwierdzone w 1982r. w kat. B na 142 m3/h. Jedna z dwóch studni ujmujących wodę, studnia S-1 o wydajności 90 m3/h pracuje jako wiodąca, druga S-2 o wydajności  30 m3/h stanowi rezerwę. Ujęcie w Drzewicy zaopatruje następujące miejscowości Drzewicę, Dąbrówkę, Zakościele, Żardki, Żdżary, Domaszno. Z danych za 2016 rok wynika, że ujęcie w Drzewicy wydobywa średnio ok. 830 m3 na dobę. Woda uzdatniona w procesach odżelaziania i odmanganiania jest magazynowana w zbiorniku o pojemności 1000 m3. Prędkość przepływu wody przez ciąg technologiczny wynosi ok 60 m3/h. Aktualna decyzja eksploatacyjna wydana przez Starostwo Powiatowe w Opocznie z dnia 02.11.2010r. pod nr OSZ.6223/18/10 - /G/4/00 określa następujące parametry poboru wód:

 

Qśred.d   = 1 627,8 m3/d,

 

Qmax h   = 140,7 m3/h,

 

Qmax d   = 1 950,9 m3/d.

 

Podczas eksploatacji ujęcia nie stwierdzono obniżenia poziomu zwierciadła wody poniżej zatwierdzonych wielkości i nie było przerw w dostawie ze względu na brak wody w studniach.