Poniedziałek, 28 listopada 2022
Imieniny: Jakub / Stefan / Zdzisław

Wersja tekstowa

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Drzewica i Strzyżów - stan na 18.08.2021 r.